Search This Blog

Friday, 13 January 2012

ناتوانی نعوظ مردان

به آلت تناسلی مرد احلیل می گویند. این عضو که استخوان ندارد ازچند بخش قابل اتساع ساخته شده و شامل کانال های استوانه ای بنام اجسام غاری می باشد که در طول آلت، به موازات هم و مانند لوله های بلندی کشیده شده اند. فاصله بین اجسام غاری را جسم اسفنجی اشغال کرده. اجسام غاری به هنگام تحریک جنسی پر خون شده و موجب سخت شدن و راست شدن آلت می گردند، به این حالت نعوظ می گویند. بعضی از مردان بنا به دلائل مختلف به حالت نعوظ نمی رسند. این عده از افراد باید  به پرشک مراجعه نمایند، چرا که بسیاری از علل این بیماری قابل درمان و تصحیح می باشد. گاهی بیماری هایی چون بیماری های عروقی و دیابت باعث ناتوانی نغوظ می شوند

روش های درمان ناتوانی نعوظ

نرسیدن به حالت نعوظ گاهی ریشه روانی دارد که نیاز به درمان های خاص روانکاوی و رفتاری دارد

 در برخی دیگر از موارد، مثلا در افراد سیگاری  یا افرادی که از داروهای خاصی استفاده می کنند، درمان های ساده و تغییر روش های زندگی کافی است

گاهی استفاده از ابزار مکانیکی  توصیه می شود. این ابزار شامل حلقه آلت تناسلی که به حفظ نعوظ کمک می کند و دستگاه مکنده می باشند که در اطراف احلیل فشار منفی ایجاد کرده و باعث پر خون شدن احلیل می شود. سپس توسط حلقه لاستیکی بسته می شود تا خون از داخل اجسام غاری خارج نشود

گاهی درمان هورمونی در افرادی که میزان تستوسترن (هورمون مردانه) آنها پایین می باشد استفاده می شود
داروهای تزریقی مانند
papaverine
 که شل کننده عضلات هستند (با شل شدن عضلات اجسام غاری خون وارد این اندام ها می شود) و داروهای خوراکی مانند وایاگرا که موجب تسهیل و تسریع جریان خون به احلیل می شوند نیز در برخی موارد توصیه می شوند

گاهی ممکن است که این ناراحتی با جراحی تصحیح گردد. مثلا در صورت انسداد شریان های مربوط به آلت تناسلی جراحی ترمیمی میتواند موثر باشد و گاهی کار گذاشتن پروتز های متسع شونده در داخل اجسام غاری توصیه می شود

*** 

کلیه این دارو ها و روش ها باید تحت نظر دکتر استفاده شود و از خود درمانی در این موارد باید جلوگیری کرد


دکتر شهیره شریف – داروساز
@ All rights reserved


No comments:

Post a Comment