Search This Blog

Sunday, 22 February 2015

قرص های ضد بارداری – قسمت دوم

یکی از روش های پیشگیری از بارداری استفاده از قرص های ضد بارداری است. این قرص ها به دو نوع تقسیم می شوند:.
  • قرص های پروژستوژن1
  • قرص های ترکیبی2 
ماه قبل در مورد قرص های پروژستوژن  مطالبی را به اطلاع خوانندگان رساندیم، این ماه به قرص های ترکیبی می پردازیم.

قرص های ترکیبی
این گروه شامل قرص هایی می شوند که عملکردی شبیه هورمون های زنانه استروژن و پروژسترون دارند و حدود 99% در جلوگیری از بارداری موثر هستند. گاهی از این گروه قرص ها برای درمان پریدهای دردناک یا سنگین، سندرم پیش از قاعدگی (PMS)3 و اندومتریوز4 هم استفاده می شود.

قرص های ترکیبی از سه طریق عمل می کنند
-         استروژن و پروژسترون موجود در این قرصها اثر اصلی خود را با جلوگیری از تخمک گذاری انجام می دهند.
-          با ضحیم کردن دیواره گردنه ی رحم  مانع از عبور اسپرم و در نتیجه مانع از باربر شدن تخمک می شوند.
-         جداره ی داخل رحم را نازک تر کرده مانع ازجایگزینی تخمک بارور شده در غشای دیواره رحم می شوند.

قرصهای ترکیبی انواع مختلفی دارند و تفاوت های اندکی در شیوه ی استفاده ی آنها وجود دارد. سه نوع معمول قرصهای ترکیبی در زیر توضیح داده شده.

قرص های 21 روزه5
میزان هورمون این قرص ها یکسان است که باید روزانه (هر روز یکی) به مدت 21 روز مصرف شود و سپس ۷ روز را بدون استفاده از قرص طی کرد (معمولاً در این ۷ روز پرید  اتفاق خواهد افتاد). سپس بعد از هفت روز مجددا هر روز یک قرص مصرف می شود. به عنوان نمونه قرص های زیر به این گروه تعلق دارند:
Microgynon, Brevinor and Cilest

قرص دوره ای 21 روزه6
دو یا سه نوع قرص در یک بسته از این قرص ها موجود است و مقدار هورمون در هر نوع قرص متفاوت است که با رنگ های مختلف از هم تمیز داده شده اند. به عنوان نمونه قرص های زیر به این گروه تعلق دارند:
Binovum and Logynon

قرص های روزانه 7
علاوه بر بیست و یک قرص هورمونی، بسته این قرص ها شامل هفت قرص کاذب (که شامل هورمون نمی شود) می باشد. به عنوان نمونه قرص های زیر به این گروه تعلق دارند:
Microgynon ED and Logynon ED 

در انگلستان استفاده از قرص های ضد بارداری رایگان است و می توانید با تماس با دکتر خانوادگی خود یا مراکز درمانی ذی صلاح برای تهیه این قرص ها اقدام نمایید.

برای اطلاعات بیشتر (به انگلیسی)  به سایت زیر مراجعه نمایید.
http://www.nhs.uk/conditions/contraception-guide/pages/combined-contraceptive-pill.aspx

1) Progestogen-only pill
2) The combined oral contraceptive pill
3) Premenstrual syndrome (PMS)
4) Endometriosis
5) Monophasic 21-day pills
6) Phasic 21-day pills
7) Every day (ED) pills

©All rights reserved

دکتر شهیره شریف(PhD, MSC)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Disclaimer: the main purpose of this blog is to assemble my notes for my Continuing Professional Development (CPD). The topic discussed here should not be referred to as the only source of information. If there is anything with respect to this article that concerns you, please contact your doctor or pharmacist
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

No comments:

Post a Comment