Search This Blog

Monday, 20 September 2010

حمله قلبی

خلاصه نوشته ای که از طریق ایمیل به دستم رسیده
_______________________
علایم حملهً قلبی
احساس درد در بازوی چپ
درد شدید در چانه
حالت تهوّع وتعریق زیاد
توجّه: ممکن است در زمان حملهً قلبی هیچ دردی در قفسهً سینه احساس نشود
حدود 60% افراد که در خواب دچار حملهً قلبی شده اند
هرگز بیدار نشده اند

در صورت بروز حمله قلبی: بلافاصله دو عدد آسپیرین را در دهان خود حل کرده و بامقداری آب آنرا ببلعید سپس به اورژانس و یا یکی از همسایگان و یا یکی از بستگان که محل سکونتش در فاصله بسیار نزدیک از شماست تلفن کرده و بگویید دچار حمله قلبی شده و دو عدد آسپیرین مصرف کرده اید روی یک صندلی دسته داریا مبل بنشینید ومنتظر ورود آنها باشید درازنکشید

No comments:

Post a Comment