Search This Blog

Friday, 19 September 2014

چالش آب یخ، ای.ال.اس = ALS Ice Bucket Challenge

تابستان امسال (1393) اولین باری بود که شاهد تغییر در رویه عمومی جمع آوری کمک های نقدی به سازمان های خیریه در ایران بودم. چالش آب یخ که یکباره به پدیده ای جهانی تبدیل شد، ایران را نیز تحت تاثیر قرار داد.  البته در این میان نقش رساناهای اجتماعی در ورود شیوه کمک از طریق استفاده از ستاره ها و چهره های برجسته اجتماعی همراه با فراهم کردن وسایل سرگرمی افراد اهداکننده را نباید ندیده گرفت.  پایداری این پدیده در ایران را باید با گذشت زمان سنجید. جهانی شدن چالش آب یخ باعث شد که  در محرک های معمول بخشش در اجتماع ما (چون ترس از مکافات یا انتظار پاداش دنیوی و اخروی)، تغییری حاصل شود. البته این گفته بدین معنی نیست که اشخاص خیر که صرفا از روی خیرخواهی به همنوع خود کمک می کنند در جامعه ایرانی نبوده و نیستند، ولی شاید چالش آب یخ اولین نمونه کمک های خیریه است که تغییری در رویه معمول صورت داده. وقتی  برای نخستین بار بازیکن سابق تیم ملی فوتبال علی کریمی را ضمن انجام چالش آب یخ ، در تلوزیون جمهوری اسلامی ایران دیدم، از علت اصلی انجام این چالش که همان اطلاع رسانی و کمک به تحقیقات پیرامون بیماری ای.ال.اس می باشد چیزی گفته نشد. ولی  کم کم هدف اصلی این چالش در ایران هم پخش شد

چالش آب یخ به این صورت انجام می شود که کسی که این چالش را انجام می دهد 3 نفر دیگر را هم برای انجام این چالش معرفی می کند و بعد سطلی آب یخ را روی خودش می ریزند. کسی که این چالش را پذیرفته مبلغ 10 دلار یا معادل آن را به سازمان خیریه مربوطه1 برای انجام تحقیقات برای روش های درمان و مبارزه با این بیماری می پردازد

 بیماری ای. ال. اس
Amyotrophic lateral sclerosis
از بیماری های نادر و جزو بیماری های نورون حرکتی است که عموما با ضعف شدید و تحلیل عضلات شروع می شود و نهایتا باعث از بین رفتن تدریجی آنها می شوند.در اکثر موارد، مبتلایان به این بیماری ابتدا پا یا دست شان  تحت تاثیر این بیماری قرار می گیرند و در مراحل بعدی عضلات مخصوص صحبت، جویدن و قورت دادن و تنفس هم درگیر می شوند. بعد از مدتی بیمار قدرت راه رفتن و حرکت دست هایش را از دست می دهد.  از آنجا که بیماری عضلات تنفسی را هم از کار می اندازد پس از مدت  بیمار از پای در می آید
اگرچه عواملی از قبیل ژنتیک در بروز این بیماری موثرند، علت اصلی این بیماری هنوز مشخص نشده است و درمان خاصی هم برای آن وجود ندارد. با این حال استفاده از فیزیوتراپی و ورزش سبک به منظور توان بخشی و تقویت عضلاتی که هنوز تحت تاثیر بیماری قرار نگرفته اند، درمان عوارض ناشی از بیماری (چون افسردگی) و علائم بیماری مثل مشکل در قورت دادن  و صحبت کردن می تواند کمک کند. دارویی بنام ریلزول 2 نیز که در افزایش طول عمر بیمار (برای چند ماه) موثر شناخته شده در مواردی استفاده می شود

+++
1 - ALS Association, or Motor Neurone Disease Association
 2 - Riluzole
©All rights reserved
  دکتر شهیره شریف(PhD, MSC)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Disclaimer: the main purpose of this blog is to assemble my notes for my Continuing Professional Development (CPD). The topic discussed here should not be referred to as the only source of information. If there is anything with respect to this article that concerns you, please contact your doctor or pharmacist

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

No comments:

Post a Comment