Search This Blog

Tuesday, 20 May 2014

درمان دارویی فشار خون

در بخش قبل http://pharmacistonboard.blogspot.co.uk/2014/05/blog-post.html در مورد راهکارهای غیر دارویی مبارزه با فشار خون بالا صحبت کردیم. در این بخش به درمان دارویی این بیماری می پردازیم. گرچه کنترل فشار خون بالا به روش غیر دارویی با اصلاح شیوه های ناصحیح زندگی مثل کم کردن میزان مصرف نمک (سدیم) برای همه بخصوص برای کسانی که دچار فشار خون بالا هستند مفید است ولی گاهی به تنهایی برای کنترل فشار خون کافی نیست و استفاده از دارو نیز الزامی است. البته قابل توجه است که در افرادی که دچار فشار خون بالا هستند و از دارو هم استفاده می کنند باز هم اصلاح روش های ناصحیح زندگی (مثلا سیگار نکشیدن) برای کم کردن دوز داروی مصرفی و ریسک بیماری های ثانوی (مثل ناراحتی های کلیوی) الزامی است.

داروهای زیادی برای کنترل فشار خون وجود دارد و پزشک معالج با توجه به فاکتورهایی چون سن و وجود بیماری های دیگر دارویی را انتخاب می کند. گاهی به عللی چون موثر نبودن دارو یا عوارض جانبی دارو، ممکن است که دکتر داروی خاصی را عوض کرده یا ترکیب دیگری را به آن اضافه نماید. داروهای فشار خون حتما باید زیر نظر پزشک استفاده شود و بدون مشورت با پزشک معالج و سرخود نباید نوع و یا میزان این داروها را تغییر داد.

همانطوری که قبلا گفته شد فشار خون به دو عامل حجم خونی که از قلب خارج می شود و مقاومت رگها در مقابل عبور جریان خون بستگی دارد. داروهای کنترل فشار خون نیز اکثرا با تاثیرگذاری روی همین دو عامل کار می کنند. بطور کلی می توان داروهای معمول فشار خون را در بخش های زیر خلاصه کرد:

 مسدود کننده های کانال کلسیم  calcium channel blockers
مانند Nifedipine
این داروها مانع از ورود کلسیم به سلول های ماهیچه قلب و رگ ها می شوند و باعث کم شدن قدرت انقباض قلب و منبسط شدن رگ ها و نهایتا کم شدن مقاومت آنها در برابر عبور جریان خون می شوند. این گروه از داروها ممکن است باعث سرگیجه و تورم در مچ پاها شود

مهار کننده های ACE ACE Inhibitors
مانند Ramipril
این گروه از داروها از تولید  Angiotensin که ماده ای است در بدن تولید می شود و باعث انقباض رگ ها می شود جلوگیری می کنند و در نتیجه باعث منبسط شدن رگ های خونی می شوند. از معمول عوارض جانبی این گروه می توان از سرفه خشک نام برد.

دیورتیک ها  Diuretics
مانند Frusemide
میزان ادرار را زیاد می کنند و از طریق ادرار، آب و نمک را از بدن دور می کند. در نتیجه حجم خون در رگ ها کمتر می شود و بدین طریق فشار خون پایین میاید. برخی از داروهای این گروه میزان پتاسیم خون را نیز کم کرده و گرفتگی در عضلات پا و ضعف را باعث می شوند. در این صورت دکتر ممکن است استفاده از پتاسیم و یا داروهایی دیگری از این گروه (مثل Spironolactone  (که حافظ پتاسیم هستند را تجویز نماید.

بتا بلاکرها B-blockers
مانند Atenolol
این داروها ضربان قلب را آهسته تر می کنند و نهایتا حجم خون که از قلب خارج می شود را کم می کنند. معمولا این گروه از داروها به عنوان خط اول درمان استفاده نمی شود از عوارض جانبی این گروه از بی خوابی و نفس تنگی می توان نام برد.

آلفا بلاکرها A – blockers
مانند Cardura
این گروه داروها تون یا قدرت ماهیچه ای جداره ی رگ ها را کم می کند و از این راه مقاومت علیه عبور جریان خون را می کاهد. چنانچه داروهای دیگر برای درمان فشار خون بالا مفید نباشند از این گروه استفاده می شود. از عوارض جانبی این گروه می توان از تند کردن ضربان قلب نام برد.

نوشته های دیگر سایت در مورد فشار خون


©All rights reserved
دکتر شهیره شریف(PhD, MSC)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Disclaimer: the main purpose of this blog is to assemble my notes for my Continuing Professional Development (CPD). The topic discussed here should not be referred to as the only source of information. If there is anything with respect to this article that concerns you, please contact your doctor or pharmacist 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

No comments:

Post a Comment